De Kopsalon


De Kopsalon initieert culturele audio-projecten waarmee zij ruimte creëert voor een open blik op de thema’s van deze tijd. Met dat doel verschuift De Kopsalon perspectieven en verkleint afstanden tussen denkbeelden en mensen. Met haar voorstellingen brengt zij waarden als solidariteit, empathie en het voordeel van de twijfel met theatrale middelen bij een breed publiek.

Producties komen onder andere tot stand in de vorm van community art – met behoeften en wensen van de betrokkenen als uitgangspunt – en resulterend in
locatie-theater.

Projecten

Erg mooie, ontroerende miniatuurtjes. Precies genoeg woorden.

 

- Annette Embrechts,
de Volkskrant

Over De Kopsalon


Kopsalon producties kenmerken zich door de inzet van audio-storytelling, vaak uitgevoerd als locatietheater en community art. Ze gaan over thema’s die van maatschappelijk belang zijn: zonder een opgeheven vingertje, maar gericht op betrokkenheid en een positief gevoel. Ze zijn laagdrempelig, zonder aan kwaliteit in te boeten.

Creatief leider is Els Huver. Zij werkt samen met freelancers en zzp-ers in het culturele veld. Dit maakt De Kopsalon tot een mobiele en flexibele organisatie.

Het werkterrein van De Kopsalon is landelijk, met internationale ambities. In de afgelopen jaren heeft de stichting veel ervaring opgedaan in de Limburgse regio Parkstad. In deze perifere regio van het Nederland is het aanbod aan locatietheater gering, terwijl een grote en diverse groep mensen interesse toont. Ook publiek dat zelden theaters bezoekt, wordt door de Kopsalon bereikt. Uit de gastenboeken spreekt veel waardering.

Beleidsplan Stichting De Kopsalon 2021

Het bestuur

Voorzitter                  Githa Hoffman
Penningmeester     Truus van der Donk
Secretaris                   Jo Leunissen
Bestuurslid                Sjany Heijstek

Uitgelicht


Audioboek

Oorgetuige legt verhalen voor u vast als persoonlijke audioboek: een registratie van uw verhaal, door uzelf verteld.

Podcastlessen

Er is een nieuwe loot aan de stam van Audiobureau Oorgetuige: podcastlessen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.  Tijdens een workshop – of uitgebreider cursusprogramma – maken leerlingen zelf een podcast en trainen zo spelenderwijs belangrijke competenties als samenwerken, communiceren en naar elkaar luisteren.