De Kopsalon


De Kopsalon creëert met artistieke middelen ruimte voor een open blik op de thema’s van deze tijd. Met dat doel verschuift hij perspectieven en verkleint afstanden tussen denkbeelden en mensen. Aangestuurd door artistiek leider Els Huver, brengt hij waarden als solidariteit, empathie en het voordeel van de twijfel dicht bij een breed publiek.

De Kopsalon streeft naar een inclusieve vorm van cultuurbeleving. Laagdrempelig, maar van hoge kwaliteit. Producties krijgen bij voorkeur vorm in de openbare ruimte waar het publiek wordt verleid een nieuw blikveld te onderzoeken.

Projecten

Erg mooie, ontroerende miniatuurtjes. Precies genoeg woorden.

 

- Annette Embrechts,
de Volkskrant

Over De Kopsalon


Kopsalon producties kenmerken zich door de inzet van audio-storytelling. Ze gaan over thema’s die van maatschappelijk belang zijn: zonder een opgeheven vingertje, maar gericht op betrokkenheid en een positief gevoel. Ze zijn laagdrempelig, zonder aan kwaliteit in te boeten.

Drijvende kracht achter de in 2016 opgerichte De Kopsalon is creatief leider Els Huver. Haar werkzame roots liggen bij de Hilversumse radio – VARA en IKON – maar in de afgelopen jaren heeft zij zich ontwikkeld tot maker van verrassende, theatrale audioproducties op locatie. Op een vernieuwende manier brengt ze gesproken woord bij een divers publiek.

Met ogenschijnlijk eenvoudige middelen – audioverhalen – zaait ze radicale verbeelding in een alledaagse omgeving: in een kapsalon, wijk, bos. Dat deed zij bijvoorbeeld met de Kopsalon voor Hoofdzaken: een audioinstallatie in de vorm van een vintage kapsalon. Onder de droogkap luisterde het publiek naar herkenbare verhalen van mensen die tot dat moment op afstand stonden, zoals psychiatrische patiënten en vluchtelingen.

De Kopsalon brengt freelancers en zzp-ers in het culturele veld samen. Hierdoor is de organisatie mobiel en flexibel.

De Kopsalon is een algemeen nut beogende instelling. Zie hieronder voor informatie in het kader van transparantie en zie hier voor informatie over de mogelijkheid tot doneren.

Beleidsplan Stichting De Kopsalon 2021
Inhoudelijk jaarverslag De Kopsalon 2021
Staat van baten en lasten 2022
Inhoudelijk jaarverslag De Kopsalon 2022
Beleidsplan De Kopsalon 2023


Het bestuur

Voorzitter                  Githa Hoffman
Penningmeester     Truus van der Donk
Secretaris                   Jo Leunissen

Uitgelicht


Audioboek

Oorgetuige legt verhalen voor u vast als persoonlijke audioboek: een registratie van uw verhaal, door uzelf verteld.

Podcastlessen

Er is een nieuwe loot aan de stam van Audiobureau Oorgetuige: podcastlessen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.  Tijdens een workshop – of uitgebreider cursusprogramma – maken leerlingen zelf een podcast en trainen zo spelenderwijs belangrijke competenties als samenwerken, communiceren en naar elkaar luisteren.