Donatie

De Kopsalon staat voor een inclusieve vorm van cultuurbeleving, met veel ruimte voor audio-storytelling.  Als u het werk van De Kopsalon met een gift wilt ondersteunen waarderen wij dat enorm.

De Kopsalon heeft een culturele ANBI status. Dat heeft voordelen voor donateurs. Zij mogen hun giften aan De Kopsalon aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting:

  • particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen het bedrag van de gift 1,5 keer aftrekken.

Of een eenmalige donatie fiscaal aftrekbaar is, hangt af van de drempel voor giftenaftrek, die start bij €60,-. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van het totale inkomen van de donateur. In geval van periodieke giften is deze drempel niet van toepassing en is de volledige periodieke gift fiscaal aftrekbaar.

Hoe werkt een eenmalige donatie?
* over te maken op IBAN: NL42SNSB 0339 850930 t.a.v. Stichting De Kopsalon
* hier vindt u info over de aftrekbaarheid van uw donatie.

Hoe werkt een periodieke donatie?
* u geeft jaarlijks hetzelfde bedrag;
* u kiest zelf of u de jaarlijkse gift in 1 keer overmaakt of over meerdere keren;
* u betaalt het bedrag minimaal vijf jaar achter elkaar;
* u noemt een einddatum;
* u legt alles vast in dit formulier van de Belastingdienst;
* stuur het ingevulde formulier naar info@dekopsalon.nl. De penningmeester zal haar deel invullen en aan u retour zenden.

Bij vragen, weet ons te vinden!

Hartelijk dank,
bestuur Stichting De Kopsalon