Dit project biedt Molenberg iets om trots op te zijn.

- Frank Peters, Wijkraad Molenberg

Crowdfunding voorGEWORTELD, een audio-boswandeling

2021 / De Kopsalon / community art / audiowandeling / festival

De Kopsalon is in het onvergetelijke jaar 2020 niet bij de pakken gaan neerzitten. In tegendeel. Onder het motto ‘moedig verder!’ is een ambitieuze nieuwe productie ontwikkeld: GEWORTELD, een audio-boswandeling. En om deze definitief mogelijk te maken zijn we nu een crowdfunding actie gestart via voordekunst.nl, compleet met filmpje en tegenprestaties. Wat een avontuur!

Kijk hier en steun ons!

Herkennen
‘GEWORTELD, een audio-boswandeling’ is een verhalenproject dat cultuur, natuur, wetenschap en maatschappij verbindt. Het gaat over samenleven, in de breedste zin van het woord. De aanleiding vormt de complexe relatie tussen mens en natuur. Vanwege de klimaatverandering wordt veel van de burger gevraagd: minder hard rijden, van het gas af, duurzaam leven. Deze aanpassingen roepen zowel begrip als weerstand.
De Kopsalon gaat ervan uit dat mensen bereid zijn iets voor een ander te betekenen, wanneer ze zichzelf in de ander herkennen. Wij denken dat dit ook geldt voor de relatie tussen mens en natuur en willen dit aantonen met ‘GEWORTELD, een audio-boswandeling’, waarbij mensen zichzelf herkennen in bomen en ondertussen de waarde van menselijk sociaal contact herontdekken.

Hoe?
Door te kijken naar de onvermoede overeenkomsten tussen mensen en bomen; zoals het sociale netwerk, de zorg voor de kinderen en het vermogen tot communiceren. Deze eigenschappen en structuren hebben wij mensen met bomen gemeen, want daar waar wij opgroeien liggen onze wortels en om elders te aarden moeten we opnieuw wortel schieten. Voor het welslagen daarvan is de sociale band met de omgeving cruciaal, en net als bomen moeten we ons op een positieve manier tot elkaar verhouden om prettig samen te leven.

Tijdens de uitvoering van ‘GEWORTELD, een audio-boswandeling’ leiden we de wandelaar – die een koptelefoon draagt – langs de verhalen over de bomen en de mensen uit Molenberg en ontdekt hij waarin hij op allebei lijkt.

Doneren
Wil jij helpen deze productie mogelijk te maken? Ga dan naar onze pagina op voordekunst.nl en doneer. Daar zie je ook welke leuke tegenprestaties we hebben bedacht.
Vast heel hartelijk bedankt!

Volg de voortgang van het project via: Facebook en Instagram.