Nieuw Kopsalon-project: En opstaan

De Kopsalon / community art

Het nieuwe Kopsalon-project ‘En opstaan’ is van start. Het gaat over veerkracht: het vermogen om niet bij de pakken neer te zitten. Jezelf, als het moet, aan de haren uit het moeras te trekken. Over incasseringsvermogen tonen, maar ook hulp kunnen aanvaarden.

De Kopsalon gaat de komende tijd onderzoeken in welke mate en vormen veerkracht aanwezig is in de Zuid-Limburgse regio Parkstad. Het is een hoek van Nederland waar bewoners kampen met armoede, laaggeletterdheid en slechte gezondheid. Daar is momenteel gelukkig veel aandacht voor o.a. via Nationaal Programma Heerlen Noord. Maar De Kopsalon is van mening dat het juist nu belangrijk is om ook de positieve kanten van Parkstad te belichten en dan met name de persoonlijke kwaliteiten van de inwoners.

Stigma wegnemen
Met ‘En opstaan’ willen we inwoners de kans geven met hun eigen verhalen het beeld van ‘de kwetsbare Parkstad-bewoner’ bij te stellen naar een narratief waar ze zelf kracht uit putten en dat stigma wegneemt. We gaan op zoek naar een nieuw geluid dat niet de nadruk legt op zorgen, maar op de trots en veerkracht van de mensen die er wonen.

Dit willen we goed onderbouwen en breed draagvlak voor werven. Daarom starten ‘En opstaan’ we met een ontwikkelfase. Daarin spreken we bewoners, instanties en organisaties om te onderzoeken hoe die veerkracht vorm krijgt en welke behoeften er leven. Op basis van deze informatie worden concrete plannen voor toekomstige producties ontwikkeld.

Audioverhalen
Om de krachtige stem van de Parkstad bewoner vanaf het prille begin van het project te laten horen, worden in deze fase in totaal acht persoonlijke verhalen verzameld waaruit veerkracht spreekt. Deze zijn in december, februari en maart op verschillende locaties te horen in De Kopsalon voor Hoofdzaken.

‘En opstaan’ wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen, Shanti Madom Foundation en donateurs van Stichting De Kopsalon.